Ægir gründer Evan Lewis

Pasjonert ølbryggjar og naturalisert sogning frå USA som drog kona si Aud Melås tilbake til heimelandet hennar i 2004. Vart tatt av den amerikanske craft beer-bølgja på 1990-talet og er utdanna bryggjar frå Skandinavisk Bryggerihøgskole i København. Som sjef for Ægir bidreg han aktivt til at stadig fleire nordmenn forkastar «halvliteren» og prøver seg fram i eit  mangfaldig landskap av spennande ølsortar.

Favorittuttrykk: «What can possibly go wrong?»...