Ægirs distribusjon i Noreg og til resten av verda

Ægir vert distribuert over heile Noreg og du finner oss dei aller fleste stader i landet. Me er representert i daglegvarehyllene hjå til dømes Meny, Joker, Spar, Kiwi og Coop, samt Vinmonopolet sine utsal og webside. I tillegg finn du oss hjå fleire utestader og hotell i vårt langstrakte land og me jobbar stadig med å nå ut til enda fleire ølglade vener. Cask As er vår distributør innanlands og alle spørsmål angåande distribusjon kan rettast til dei på mail@casknorway.no.

Det store utland har også fått augene opp for handverksøl frå Flåm og me eksporterar i dag til fleire land som du kan sjå i kartet under. Etterspurnaden aukar stadig og alle spørsmål knytta til eksport kan rettast til eksportsjefen vår på info@caskinternational.com.