Claus

Vår dyktige tapperiansvarlig sidan 2017, som er flink og fokusert på kvalitet i alt han gjer. Claus har lang fartstid innan diverse mekaniske fag som gjer gode løysingar mange stader i bryggeriet. Han har bunnsolid kontroll på alt som skjer i tapperiet, om det gjelder boks, flaske eller fat. Claus er engasjert i handverksøl og ein entusiastisk heimebryggjar. Ein verdsatt medarbeidar som alltid har eit smil og litt kreativ humor på lur.

Favorittuttrykk: «I'm not always right, but I'm never wrong»