Jannicke

Øl-guruen vår som kom til oss i 2017, etter lang erfaring med handverksøl. Jannicke er utdanna almennlærar og brukar sine pedagogiske evner til å lære folk om godt øl. Ho er utflytta sogning og den einaste ansatte med base i Bergen. Hovedsakleg ambassadør, dronning av sosiale mediar, festivalansvarleg og vår eigen megafon, men kan som poteta brukast til det aller meste.

Favorittuttrykk: «Liten på jord, stor i ord!»