Ægir Bryggeri

Ægir bryggeri er et moderne håndverksbryggeri forankra i stolte ølbryggingstradisjonar. Med base i Flåm inst i Aurlandsfjorden lagar vi eit mangfald av kvalitetsøl som er etterspurt over heile landet og i utlandet. Ølet vårt er brygga med råvarer av beste merke, friskt fjellvatn og ekte lidenskap for gode smakar.